ثبت نام / ورود

درباره ما

کیپا یکی از لندتک‌های ایران است که با حذف مشکلات دریافت وام‌های خرد، بر پایه اعتبار افراد، امکان خرید اقساطی و اعتباری از فروشگاه‌های معتبر را فراهم می‌آورد. عوامل اعتبارسنجی افراد در کیپا متفاوت از معیارهای سنتی است و با اتکا به تکنولوژی روز در نظر دارد فرآیند خرید اقساطی و اعتباری را آسان نماید.

چشم‌انداز

متن مورد نظر

ماموریت

فزایش حس امید، اطمینان خاطر و حفظ عزت نفس برای مخاطبان جامعه هدف از طریق ایجاد تحول در سیستم اعطای اعتبارات مقرون به صرفه که از طریق اراءه‌ی راه حل‌های مبتکرانه و تکنولوژی مجور جهت خلق ارزش افزوده برای تمام ذینفعان و در راستای قوانین و مقررات سیستم پولی بانکی کشور انجام خواهد شد.

اهداف کلی

متن مورد نظر

ارزش‌ها

متن مورد نظر